Dopolnilno zavarovanje si le uredite

Poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja. Skoraj vsi imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje, problemi pa se lahko pokažejo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju (https://www.dopolnilnozavarovanje.si/dodatno-zdravstveno-zavarovanje/). Dodatno ali dopolnilno zavarovanje je dodatek k osnovnemu zdravstvenemu zavarovanju. Pri osnovnem zdravstvenem zavarovanju so krite le določene zdravstvene storitve. Če pa si uredite še dodatno zdravstveno zavarovanje, pa vam pri obisku zdravnika ni potrebno nič doplačevati, saj imate vse stroške pokrite.

dopolnilno zavarovanje

Zakaj je dopolnilno zavarovanje priporočljivo?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je poleg osnovnega priporočljivo, ni pa obvezno. Medtem, ko osnovno zdravstveno zavarovanje krije 70 % vseh zdravstvenih stroškov, preostalih 30 % krije dopolnilno zavarovanje. Treba je poudariti tudi, da lahko dodatno zavarovanje uveljavite samo, če imate urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Otroci imajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno preko staršev in so zavarovani do 18 leta oz. do konca šolanja ali ko študenti dopolnijo 26 let. Potem si mora oseba urediti dodatno zdravstveno zavarovanje. Vsi odrasli morajo samostojno plačevati za dodatno zdravstveno zavarovanje. Če so brezposelni, lahko zaprosijo za pomoč države, da za njih plačuje zdravstveno zavarovanje. Enako morajo za dodatno zavarovanje plačevati tudi upokojenci. Pomembno je, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredi takoj, ko pride do zamenjave statusa. Tako se lahko izognete dodatnim stroškom ali pa čakanju na to, da začne dopolnilno zdravstveno zavarovanje spet veljati.

Katere zavarovalnice urejajo dopolnilno zavarovanje?

V Sloveniji obstaja več zavarovalnic, kjer se lahko odločite za različne vrste zavarovanj. Med njimi pa so tri, pri katerih si lahko uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. Te tri zavarovalnice so Vzajemna, Generali in Triglav. Vse ponujajo enako storitev. Torej ne glede na to, za katero zavarovalnico se boste odločili, pokrito boste imeli celotno zdravniško obravnavo.

Cene pri vseh treh zavarovalnicah so zelo podobne. Morda se razlikujejo v nekaj centih, ampak večjih razlik ni. Če se ne znate odločiti za pravo zavarovalnico, si morda izberite tisto, pri kateri že imate sklenjena določena zavarovanja.