Odkup odpadnih kovin je povsem enostaven

Ločevanje odpadkov je postalo del vsakdanjika večine izmed nas. Embalaža, papir, steklo, bioodpadki in mešana komunala. Vse to so ločene frakcije iz katerih želimo ponovno potegniti največ, pri tem pa okolje najmanj onesnaževati. Odkup kovin, ki jih ne potrebujete več in bi pristali v ločenih frakcijah, pa sočasno zagotavlja finančno injekcijo v vašo denarnico.

Kaj so kovine?

Kovine so neprozorni, sijoči kemijski elementi, ki so dobri prevodniki toplote in električne energije. Običajno gre za elemente, ki so pri sobni temperaturi in zračnemu tlaku v trdem agregatnem stanju. Izjema pri tem je živo srebro, ki je pri sobnih pogojih v tekočem agregatnem stanju. Za kovine je značilno, da običajno oddajo elektrone in tvorijo pozitivne ione. Med kovine sodi kar 75 % vseh elementov, na primer železo, aluminij, kalcij, natrij, berilij in titan.

odkup odpadnih kovin

 

Kovine so široko uporabni elementi, tako so kovine sijočega leska, kamor sodi baker, srebro in zlato, uporabljajo v dekorativni umetnosti, v nakitu ter kovancih. Baker je uporaben ua izdelavo električnih kablov, saj dobro prevaja električno energijo. Močne kovine kot je železo (in njegove zlitine) se uporabljajo v gradbeništvu ter izdelavi ladij in vozil, kamor sodijo avtomobili, vlaki in tovornjaki.

Zakaj se odločiti za odkup odpadnih kovin?

Odkup odpadnih kovin postaja vse bolj poznan način ravnanja s kovinami. Kovine namreč sodijo med odpadke, ki jih brez težav recikliramo oziroma ponovno uporabimo. Na ta način kovino uporabljamo znova in znova, posledično pa ni potrebe po izkopavanju rud iz naravnih zalog. To ugodno vpliva na okolje, ki ga sicer izkopavanje rud močno onesnažuje, sočasno pa se zmanjšuje tudi količina odpadkov, ki bi sicer, če jih ne bi ponovno uporabili, končali na deponiji.

Sočasno odkup kovin zagotavlja finančna sredstva. Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko se ste lotili velike čistilne akcije. Prepričani smo, da se je med materiali znašla tudi znatna količina kovin. Te običajno oddamo ločeno zbrane na centrih za ravnanje z odpadki, če pa kovine oddate podjetju, ki skrbi za njihov odkup, boste na ta način zaslužili in se hkrati rešili navlake doma.

Postopek odkupa je povsem enostaven. Očistite izbrano mesto, na kupu zberite kovine in se s podjetjem za odkup kovin dogovorite za odvzem. Če gre za manjše količine kovin, je smiselno, da slednje na dogovorjeno odvzemno mesto odpeljete sami, če gre za večje količine pa se s ponudnikom dogovorite za osebni prevzem pri vas.