Odvetniška pisarna reši vsako situacijo

Odvetnik je oseba, ki je ne potrebujete, razen ko jo. Gre za strokovnjaka različnih področij prava, ki zastopa vaše pravne interese na sodišču. Na spletni strani https://www.odvetnicasibila.si/ preverite nabor področij prava ter poiščite rešitve zase in svoje sodne postopke.

Kdaj je odvetniška pisarna nujna postojanka?

Nemalokrat se zgodi, da ljudje v različnih sodnih postopkih ne najamejo odvetnika, pač pa se zastopajo sami. Vse dokler se proces na sodišču ne zaplete, posameznik pa praktično obupa. Smiselno je, da se za pomoč, ki jo ponuja odvetniška pisarna ponuja, nanjo obrnete čim prej – še preden se zadeve zakomplicirajo oziroma čim prej, ko opazite, da se komplicirajo. Dlje kot boste čakali, večja je nevarnost, da vam ne bodo mogli pomagati.

 

odvetniška pisarna

 

Kratka zgodovina prava

Najstarejši dokazi prava segajo v obdobje Hamurabija. To je bil babilonski kralj v obodbju med 1792 in 1758 pred našim štetjem. Hamurabiju naj bi zakone izročil Shamash, babilonski Bog pravice. Babilonski zakoni prava so bili takrat vklesani v ogromne kamnite plošče, ki so bile postavljene po vsem mestu, da so bili ljudje z njimi ves čas seznanjeni.

Sodobno pravo je osnovano na osnovi rimskega prava, ki ima svoje korenine na Apeninskem polotoku. Izvira iz obdobja Rimljanov, ki so ob reki Tiberi leta 508 pred našim štetjem ustanovili svojo republiko v kateri je imelo zakonodajno oblast ljudstvo, konzula pa sta bila uradnika za izvršilno oblast.

Področja prava

Pravo se deli na več različnih področij, odvetniki pa so običajno specializirani za svoje področje. V osnovi ločimo civilno (ali zasebno) pravo ter javno pravo. Področja civilnega pravo so: obligacijsko, stvarno, dedno, družinsko in delovno pravo. Področja javnega prava pa vključujejo: ustavno, upravno, kazensko, gospodarsko in mednarodno pravo ter pravo socialne varnosti.

Med najpogosteje iskana področja prava zagotovo sodijo: delovno, gospodarsko, družinsko in dedno pravo.

 

odvetnik

 

Delovno pravo se nanaša na vse zadeve povezane s pogodbami o zaposlitvami, razmerjih med delavcem in delodajalci ter pravicami in dolžnostmi, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij. Če se soočate s težavami vezanimi za zaposlitev, pred podpisom česar koli za pomoč vprašajte specialiste delovnega prava, ki vam bodo svetovali ali so zahteve skladne z zakoni.

Družinsko pravo obravnava pravo povezano z osebnimi stanji, kamor sodi zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ter družina. Specialisti tega področja so pravi naslov v primeru, da se soočate z ločitvijo, delitvijo premoženja, sodnimi postopki preživnine, pa tudi skrbništva.

Gospodarsko pravo se nanaša na pravo gospodarskih družb in zadrug, področje finančnega poslovanja gospodarskih subjektov, intelektualno lastnino, pa tudi stečajno pravo. V primeru, da imate podjetje in z njim povezano vprašanje, se torej obrnite na specialiste gospodarskega prava.

Zaključek

Pravni postopki zahtevajo dobro poznavanje zakonodaje področja, zato je smiselno, da v pravnih postopkih vaše interese brani usposobljena odvetniška pisarna, ki bo poskrbela, da bodo vaši interesi zares spoštovani. Ne odlašajte in pravočasno poiščite pomoč.