Organska gnojila za življenje v vašem vrtu

Organska gnojila so pomemben del pripomočkov vsakega vrtičkarja, ki prispevajo k zdravi rasti in razvoju vaših rastlin Organska gnojila, ki jih najdete na https://www.bioplant.si/gnojila/organska-gnojila/, lahko so zlasti primerna v času jesenske priprave prsti na zimovanje. Z njihovo pomočjo pa poskrbite za optimalno vsebnost hranil, prispevajo pa tudi k zadostni zračnosti zemlje, ki rastlinam omogoča pogoje za hitro rast skozi celo leto.

Zakaj izbrati organska gnojila?

Vrt za ljubitelje vrtičkanja predstavlja pomembno mesto tako za sprostitev, učenje, kot tudi delo in zagotavljanje pridelka za lastne potrebe. Če sodi v skupino oseb, ki ima svoj vrt, smo prepričani, da želite zanj kar se da dobro poskrbeti in zagotoviti pogoje, ki bodo omogočila kakovostne pridelke za vašo domačo mizo. Konec koncev – kaj je boljšega od domačega?

 

organska gnojila
Organska gnojila so naravni izdelki, ki izboljšajo kakovost tal.

 

Organska gnojila so namenjena bogatenju prsti oziroma tal s hranili. Med najbolj znane oblike sodita hlevski gnoj in iz odpadne biomase izdelan kompost, ki so jih uporabljali že naši predniki. Obe obliki organskih gnojil sicer običajno uporabljamo v jesenskem času. V spomladanskem času pa je za bogatenje prsti primernejša uporaba organskih gnojil v obliki peletov ali granul. Ti izdelki vsebujejo koristne mikroorganizme, ki pomagajo pri tvorbi humusa v tleh ter izboljšajo strukturo tal. Na ta način organska gnojila zagotavljajo optimalne pogoje za rast rastlin, brez dodanih kemikalij.

Kakšna so kakovostna tla?

Tla imajo ključen pomen za obstoj življenja na Zemlji, saj zagotavljajo pridelavo biomase, sodelujejo pri kroženju snovi, zadržujejo in razgrajujejo škodljive snovi ter so vir surovin. Med najpomembnejše kazalnike kakovosti tal (v kmetijstvu) sodi vsebnost organske snovi v tleh. V naravi to pomeni, da so kakovostna tla običajno povezana z debelejšo plastjo organskega horizonta (v profilu tal), ki je posledica razpada odpadne biomase. Pri nas najdebelejše plasti humusa najdemo v gozdovih listavcev, kjer pri nastanku humusa sodelujejo številni mikro- in makroorganizmi, ki pomagajo pri razkroju odpadlih listov. Na kmetijskih površinah, kjer je prisotna intenzivna obdelava, organskega sloja ni veliko, zato je potrebno umetno dodajanje proizvodov za gnojenje. Poleg organskih gnojil, poznamo tudi umetna gnojila. V vrtovih sicer priporočamo, da vsebnost hranil obogatite z organskimi. Da bi ugotovili ali v vaši prsti primanjkuje hranil, se pozanimajte tudi o analizi tal.