Finančne storitve v prestolnici

V našem glavnem mestu, kjer je največja koncentracija različnih gospodarskih družb, bomo za svoje delovanje potrebovali različne storitve. Med drugim bomo morali poiskati tudi računovodski servis v Ljubljani, ki mora imeti kompetentne strokovnjake za spopadanje s številnimi finančnimi obveznostmi. Da bomo znali sprejemati pravilne odločitve, za dobro poslovanje potrebujemo tudi kontroling v podjetju, ki nam ga lahko izvedejo različni ponudniki. Z njim finančni strokovnjaki spremljajo ter oblikujejo poslovne cilje in v kolikor je ta proces kakovostno izpeljan, to lahko zagotavlja tudi naš uspešen nadaljnji razvoj. Preverite opcije ter storitve, ki jih lahko ponuja računovodski servis v Ljubljani, na naslednji strani: https://www.moje-racunovodstvo.si/

Računovodski servis Ljubljana lahko podjetjem pomaga pri učinkovitejšem poslovanju

Na kaj moramo biti pozorni, ko iščemo računovodski servis v Ljubljani?

V kolikor je pri našem poslovanju veliko posebnosti, nam bo dober finančni strokovnjak znal hitro najti rešitve v skladu z zakonodajo, nasploh pa pri svoji izbiri za računovodski servis v Ljubljani sledimo naslednjim smernicam:

 • področje specializacije,

 • strokovna usposobljenost,

 • izkušnje in reference,

 • mesečni stroški,

 • mikrolokacija,

 • dostopnost takojšnje pomoči,

 • usklajena programska oprema,

 • transparentnost in drugo.

Ocenimo, ali smo kompatibilni z izvajalcem glede na te parametre, kar je seveda včasih predmet dolgotrajnejšega sodelovanja, vendar je prvi pokazatelj lahko že podpora ob trenutnih izzivih, ki jih imamo. Ali nas opozarja na morebitne nepravilnosti in nam svetuje, kako urediti dokumentacijo? Ali na primer dobro pozna področje mednarodnega poslovanja, spletnih trgovin, davkov, upravljanja evropskih projektov itd.? Kakšna je njegova časovna razpoložljivost? In kako blizu je naši pisarni, če bomo morali pogosto fizično dostaviti razno dokumentacijo oziroma ali nam jo lahko prevzame on? Ko nam je vse to nekoliko bolj jasno, je smiselna sklenitev dolgoročne pogodbe, s katero se bomo dogovorili za mesečne stroške glede na obseg dela.

Koliko nas bo stal računovodski servis v Ljubljani?

Cene v prestolnici bodo za manjšo firmo ali s.p. znašale od 50,00 EUR na mesec dalje, večja firma pa lahko pričakuje stroške nad 300,00 EUR mesečno. Lahko se dogovorimo tudi tako, da nam izvajalec ureja le posamična področja, na primer da nam zgolj obračunava plače in da delno sami vodimo knjigovodstvo, s čimer si lahko znižamo mesečne stroške.

Zakaj potrebujemo tudi kontroling v podjetju?

Poleg knjiženja in raznih administrativnih opravil, ki jih za nas izvaja računovodski servis v Ljubljani, imajo nekateri ponudniki na voljo tudi kontroling kot storitev. Ta vloga zahteva ne zgolj analitične veščine, temveč tudi zmožnost dobrega strateškega načrtovanja ter svetovalne veščine. Če je naše poslovanje kompleksno in imamo veliko različnih ciljev, bo kontroling nekaj neizogibnega, saj bomo potrebovali strokovnjaka, ki nam bo ustrezno analiziral ujemanje zastavljenih ciljev in dejanskih rezultatov ter pomagal pri odločitvah glede naložb in financiranja. Pri tem ne bo zgolj pripravljal raznih statističnih, davčnih in drugih poročil, temveč bo:

 • podal konkretne predloge glede situacije na trgu,

 • urejal poslovne procese,

 • pripravil kalkulacije,

 • opozoril na tveganja,

 • usmerjal pri nadaljnjih korakih, kot je vstop na nov trg itd.

S tem bomo pridobili vpogled v to, kako solidna je naša organizacija, in hkrati dejansko ne bomo več ostajali sami z vsemi tovrstnimi odločitvami, temveč bomo pridobili še drugo mnenje, ki bo temeljilo na strokovnosti. Kontroling je tako za velike korporacije že pravzaprav obvezen in je smiselno odpreti delovno mesto v ta namen, v manjših družbah pa ga največkrat izvaja kar vodja sam, lahko pa najamemo osebo, ki nam ga bo izvajala.

Kontroling zahteva odlične sposobnosti iz statistike in načrtovanja

Kako poteka kontroling?

Sodobna programska oprema omogoča pregled ter analizo velike količine podatkov, zato si poznavalec v prvi vrsti pomaga z njo. V organizacijo vpelje sistem, ki ga bodo uporabljali zaposleni in ki ga lahko poveže z različnimi bazami podatkov. V nadaljevanju redno spremlja potek oziroma preučuje različno dogajanje v nabavi, prodaji, proizvodnji, raziskavah ter razvoju, kadrovanju in drugih oddelkih. Našteto spada pod operativni del, v strateškem delu pa sledi poudarek na dolgoročnih ocenah.

Od kdaj in kako deluje kontroling v Sloveniji?

Pri nas se je konkretneje pričel pojavljati šele od 90. let prejšnjega stoletja, pred tem pa je prihajalo do posamičnih poskusov njegove uvedbe. Vpeljuje jih veliko zlasti tistih slovenskih družb, ki poslujejo z Nemčijo. V preteklosti je večina družb lahko obvladovala vse procese preko direktorjev, z večanjem zahtevnosti pa je naraščala potreba po tovrstni podpori. Ideja se je iz Združenih držav Amerike najprej zasidrala v Nemčiji, kjer so v začetku 70. let prejšnjega stoletja ustanovili šolo z namenom izobraziti poznavalce. Le-ti so bili nato zaposleni v tekstilni, živilski, kovinski in elektrotehnični industriji ter v bankah, zavarovalnicah in drugod. Preostali del Evrope je temu modelu sledil šele skoraj desetletje kasneje.

Glede na nemški model je kontroling ločen od računovodstva, po angloameriškem pa je njegov sestavni del. V Sloveniji ni tako jasne ločnice oziroma definicije, zato na nek način sledimo obema modeloma. Imamo pa od leta 2008 v prestolnici tudi društvo, ki združuje tovrstne poznavalce in ki spada pod nemško oziroma mednarodno organizacijo ICV (Internationaler Controller Verein). Tako se slovenski poznavalci redno srečujejo na predavanjih, seminarjih in delavnicah ter si obenem izmenjujejo dobre prakse, zlasti iz evropskega prostora.