Team building programi

Team building je lahko zanimiv in zelo v razvoj skupine usmerjen dogodek, če tako želimo. Prav posebna oblika teambuilding programa, ki ga izvajamo pa je dobrodelnost. Običajno k team building programu tu največ doprinesete prav vi. Prepustimo vam izbiro lokacije za izvedbo teambuilding programa, prav tako pa vas največkrat zaprosimo tudi, da si sami izberete, komu boste z organizacijo dobrodelnega teambuilding dogodka pomagali.

Teambuilding programi (https://www.maya.si/team-building/), ki so s seboj nosili noto dobrodelnosti so bili največkrat izpeljani v bližini zavetišč za živali, ali pa so se usmerili v izgradnjo različnih otroških igral na zavodih, bolnišnicah ali šolah za otroke s posebnimi potrebami. Tak team building je največkrat zasnovan zelo kompleksno, saj potrebujemo tako sodelovanje tistega, ki bo pomoč prejel, kot tudi sodelovanje občine, ki ureja vso potrebno dokumentacijo.

Teambuilding je običajno dve ali več dneven, saj za izvedbo določenih aktivnosti potrebujemo več časa. In kaj je prednost takega team building programa? Največkrat je to, da se spletejo prav posebne vezi med vsemi, ki pomagajo. Ni tekmovalnosti in najbolj pomembno – vsi pomagajo vsem, saj je pomemben skupen cilj in ne to, koliko je posameznik prispeval. S temi dejanji na teambuilding programu razvijamo prav posebne značilnosti in vzorce vedenja, ki jih v današnjem svetu močno potrebujemo. Iz teambuilding programa boste odnesli predvsem idejo, da je v ekipi pomemben skupen rezultat in ne toliko posameznikov vložek.

Prav zato se trudimo, da team building izpeljemo na lokacijah, kjer sama situacija še tolko bolj poudari to, kako pomembno je delati za skupno dobro. Najbolj odmeven teambuilding program je bil izveden v zavetišču za živali, kjer smo skupaj z vsemi udeleženci v celoti prenovili kletke ter poskrbeli, da imajo tamkajšnje živali tople odeje in zavetišča pred mrazom. Prva tako smo jim uredili posebno pasje igrišče, kamor smo dodali veliko različnih igrač ter ovir, ki so jim zanimive za igro. Za tako vrsto izvedbe običajno podjetje, ki se udeleži team building programa tudi simbolično podari določen znesek, da je stvar še toliko bolj dobrodelna.